دوشنبه 26 اسفند 1392 نکات مهم آئین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مقطع کارشناسی

نکات مهم آئین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور

مقطع کارشناسی

1-   برای پذیرفته شدگان بدون آزمون ؛ در خواستهایی ازقبیل  مهمان دائم، تغییر رشته و انتقال ممنوع است

2- تقاضای مهمانی به مراکز در صورت مجری رشته در مرکز مقصد امکان پذیر است.

3-حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان قبل از ورودی 90 دوره کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند 6 سال بوده.

4-حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دانشجویان ورودی 90 و بعد از آن مقطع کارشناسی پیوسته 5 سال و مقطع کارشناسی ناپیوسته 5/2 سال می باشد

5-گذراندن دروس دانشپذیری برای دانشجویان فراگیر الزامی است و هیچ یک از این دروس قابل معادلسازی (تطبیق واحد) یا جایگزینی نمی باشد.

6-در صورتی که معدل کل دانشجوی کارشناسی پیوسته به 12 نرسد می تواند برای جبران معدل کل ، دروسی را که با نمره ی 10 تا  11.99 گذرانده رامجدد فقط در یک ترم انتخاب و معدل خود را ترمیم نماید.لذا لازم است دانشجو تقاضای خود را به صورت کتبی به آموزش ارائه دهد.

7- انتخاب واحد برای جبران معدل کل به صورت معرفی به استاد انجام نمی گیرد .

8-دانشجویی که از درسی نمره مردودی می گیرد مجاز به انتخاب درس جایگزین آن نیست و باید همان درس اولیه را انتخاب و بگذراند برای مثال دانشجویی که درس انقلاب اسلامی ایران را انتخاب نموده و نمره قبولی نگرفته ؛ در نیمسال بعدی مجاز به انتخاب درس جایگزین آن یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نبوده و  باید همان درس انقلاب اسلامی ایران را انتخاب و بگذراند.

9- دانشجو در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی با توجه به معدل ترم قبل انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 8 واحد است.

10- درآخرین نیمسال تحصیلی چنانچه دانشجویی معدل ترم قبل آن 12 به بالا باشد، و تنها 24 واحد درسی جهت فراغت از تحصیل داشته باشد، می تواند تمام 24واحد درسی را در ترم آخر انتخاب نماید.
توضیح مهم: دانشجویی
 که برای فراغت از تحصیل بیش از 24واحد درسی داشته باشد دانشجو ترم آخر محسوب نمی شود و باید دروس خود را بیش از یک ترم انتخاب نماید. 

11- واحد های انتخابی دانشجو در ابتدای هر نیمسال تحصیلی (بجز آخرین نیمسال تحصیلی ) به هر دلیلی نباید کمتر 12 واحد درسی باشد.

12-کلیه ی دانشجویان ملزم به رعایت پیش نیاز دروس و رعایت سقف واحد خواهند بود .

13- در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها 2 درس( نظری )باقیمانده داشته باشد می تواند آن 2 درس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.

14-حضور دانشجو در کلاسهای رفع اشکال دروس نظری الزامی نمی باشد ولی حضور در کلاسهای عملی (آزمایشگاه ها ، کارگاه ها) یا درسهایی که بخشی از آن عملی است الزامی می باشد.

15-نمرات دروس پس از قطعی شدن ، غیر قابل تغییر است .

16- چنانچه معدل نمرات هر نیمسال تحصیلی دانشجو کمتر از 12 باشد در نیم سال بعد (حتی آخرین نیمسال تحصیلی) حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد .

17-کسب معدل کل 12 برای فراغت از تحصیل الزامی است.

18-دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند در مقاطع کارشناسی پیوسته تنها 2 ترم و سایر مقاطع یک ترم مجاز به استفاده از مرخصی تحصیلی می باشد.

19- در صورتی که دانشجویی در طول مدت مجاز تحصیل نتواند معدل کل خود را به 12 برساند تنها یک نیمسال به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از دروس دوره  ؛ میانگین کل دروس خود را به حداکثر برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر این صورت از تحصیل محروم می شود.

20-دروسی که دارای واحد عملی (عملی ، نظری) می باشد به صورت معرفی به استاد مجاز نمی باشد.

21- اگر معدل دانشجو یی در یک  نیمسال حداقل 17 باشد ، در نیمسال تحصیلی  بعد می تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را با رعایت پیش نیاز دروس اخذ نماید.

22- در هر نیمسال تحصیلی دانشجو مجاز به انتخاب یک عنوان درسی از بین دروس گروه معارف خواهد بود.

23-دانشجو تنها در آخرین ترم تحصیلی ،از رعایت مقررات مربوط به پیش نیاز دروس معاف است.

24-در صورتی که دانشجو درس پیش نیاز را انتخاب کرده و از آن نمره مردودی بگیرد می تواند آن درس را با پس نیاز آن به طور همزمان انتخاب نماید و در صورت عدم قبولی در درس پیش نیاز ، دانشجو موظف است تا زمانی که نمره قبولی کسب کند آن درس را بلافاصله در نیمسال های تحصیلی بعد انتخاب کند.

25-دانشجو می تواند در دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر 3 نیمسال و دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 6 نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند ولی دانشجویی  که از معافیت تحصیلی استفاده می کند در دوره کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال می تواند از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

26- دانشجویانی که متقاضی تطبیق واحد یا معادلسازی دروس را دارند :
26-1- دروس دانشپذیری دوره های فراگیر قابل معادل سازی نمی باشند.

26-2- واحد های گذرانده شده در مقطع کاردانی ، برای پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته قابل     معادل سازی نمی باشد.

26-3- متقاضی تطبیق واحد دوره کارشناسی پیوسته ، باید دوره پیش دانشگاهی را گذرانیده باشد.

26-4- کلیه دروس تطبیقی با نمره 10 از دانشگاه های دولتی و نمره 12 از دانشگاه های غیر دولتی قابل قبول خواهد بود.

26-5- دروس عمومی گذرانده شده ی دانشجویان پیام نور که با یک ورودی تغییر رشته می دهند نیاز به معادلسازی ندارند و عینا به رشته ی بعدی منتقل می گردد.

26-6- واحد های درسی دوره های معادل و دوره های داخلی دانشگاه ها و دوره های پودمانی علمی کاربردی در صورتی قابل پذیرش است که در آزمون جامع سازمان سنجش پذیرفته شده و گواهی قبولی از سازمان سنجش و آموزش کشور را اخذ و به دانشگاه ارائه نماید.

26-7- دروس گذرانده شده مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان فقط دروس عمومی آنان قابل تطبیق واحد می باشد.

تذکر :

·        دانشجوی متقاضی تطبیق واحد حداکثر تا پایان دومین نیمسال تحصیلی بعد از پذیرش ؛ موظف به ارائه ریز نمرات تایید شده به مدیران گروه می باشند .

·        همچنین ریز نمرات تایید شده باید طی نامه ای به دانشگاه ارسال شده باشد . لذا دانشجوجهت صدور نامه درخواست ریزنمرات باید به کارشناس آموزش مربوطه مراجعه نماید.

 

 
امتیاز دهی
 
 

نظر - انتقاد - پیشنهاد
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر