1
1
دوشنبه 14 اردیبهشت 1394 قابل توجه دانشجویان گرامی امتحان میانترم استاد عامری (الهیات)

اصول فقه 2                                                                                  21/2/94

قواعد فقه 1                                                                               20/2/94

فلسفه فقه                                                                                    7/2/94

حقوق کار                                                                                 14/2/94

اصول فقه 4                                                                              14/2/94

اصول فقه3                                                                               21/2/94

حقوق جزای عمومی                                                              25/2/94

حقوق تجارت 2                                                                       14/2/94

کلام 2                                                                                      8/2/94

معرفت شناسی                                                                      14/2/94

اصول فقه 1                                                                            7/2/94

قواعد فقه 2                                                                           7/2/94

منطق 1                                                                                  22/2/94

 
امتیاز دهی
 
 

نظر - انتقاد - پیشنهاد
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر