1393/1/19 سه‌شنبه امتحان میانترم استاد زاهدیان
 

اصول و برنامه ریزی درسی

از فصول ۱ و ۲ و ۳

تاریخ   ۲۲/۲/۱۳۹۳                                 ساعت      ۱۶:۳۰

مسائل آموزش وپرورش ایران

از فصول ۲ و ۳ و ۵

تاریخ  29/۲/۱۳۹۳                                ساعت         ۱۵

نظارت راهنمایی وتعلیماتی

از فصول   ۱ و ۳ و ۶

تاریخ   ۱۶/۲/۱۳۹۳                              ساعت         ۱۴

 
امتیاز دهی
 
 

نظر - انتقاد - پیشنهاد
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر