1
1
1393/8/28 چهارشنبه امتحان میان ترم استاد (خانم طحان) اصول حسابداری 1                                   24/09/93          ساعت 10-8

اصوی حسابداری 3                                  23/09/93          ساعت 10-8

مدیریت مالی                                           16/09/93          ساعت 10-8

مبانی و اصول سازمان ومدیریت                   17/09/93         ساعت 10-8

اقتصاد خرد                                             25/09/93          ساعت  9صبح

مالیه عمومی                                              25/9/93        ساعت 11
 
امتیاز دهی
 
 

نظر - انتقاد - پیشنهاد
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر