1
1
1393/8/28 چهارشنبه امتحان میان ترم دروس آقای عامری کلیه دروس یک جلسه ای همان جلسه آخر امتحان

کلیه دروس دو جلسه ای ، جلسه آخر امتحان

مابقی دروس جلسه ماقبل آخر امتحان

و امتحان کلیه دروس 4 پنجم هر کتاب
 
امتیاز دهی
 
 

نظر - انتقاد - پیشنهاد
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر