1392/11/22 سه‌شنبه قابل توجه دانشجویان گرامی

فوری

جهت مشاهده برنامه کلاسی رشته مورد نظر خود به سامانه هوشمند برنامه ریزی سهبا

به آدرس :        http://sahba.pnu.ac.ir

مراجعه نمایند.

1-مشاهده برنامه 2-انتخاب حاجی آباد خراسان ج -3-انتخاب رشته مورد نظر 4- مشاهده

 

آموزش دانشگاه پیام نور واحد حاجی آباد

 
امتیاز دهی
 
 

نظر - انتقاد - پیشنهاد
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر