ی
ی
1394/2/20 یکشنبه قابل توجه دانشجویان گرامی(استاد علیزاده)

کلیه دانشجویانی که درس ارزشیابی شخصیت دارند جهت ارائه کنفرانس خود در روز شنبه 02/3/94 حضور داشته باشند ضمناٌ امتحان میان ترم  همان روز برگزار خواهد شد ساعت کلاسی ازساعت  12-8  و 18-14 ارزشیابی شخصیت

کلیه دانشجویانی که درس روانشناسی تجربی دارند جهت ارائه کارعملی خود در روز یکشنبه 03/3/94 حضور داشته باشند ضمناٌ امتحان میان ترم  همان روز برگزار خواهد شد ساعت کلاسی ازساعت  12-8  و 18-14 روانشناسی تجربی

امتحان میان ترم آسیب شناسی روانی1 روز03/3/94یکشنبه ساعت12-11:30 برگزارخواهد شد 5فصل اول کتاب

امتحان میام ترم روانشناسی هوش  در روز شنبه 02/3/94 ساعت 12-11:30 برگزار خواهد بخش اول کتاب

کلیه کارهای عملی مربوط به دروس عملی  که دانشجویان انجام داده اند حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایانترم تحویل دهند

ارزشیابی شخصیت روانشناسی تجربی هوش و سنجش کودکان استثنایی- کاربرد آزمون های روانی

 
امتیاز دهی
 
 

نظر - انتقاد - پیشنهاد
نام  
پست الكترونيک
وب سایت
متنی که در تصویر می بینید عینا تایپ نمایید
نظر
بيشتر